Admitere 2021-2022

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”NEAGOE-VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ

Înscrierile la Seminarul Teologic Ortodox ”Neagoe-Vodă Basarab”
din Curtea de Argeș pentru probele de aptitudini clasa a IX-a
an școlar 2021-2022 vor avea loc în perioada 24-25 MAI 2021
(între orele 8:00-15:00)

Documentele vor fi depuse sau trimise
la secretariatul liceului

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1) Certificatul de naștere – copie;
2)Carte de identitate – copie;
3)Certificat de botez (ortodox) original;
4)Fișă medicală de la medicul de familie;
5)Fișa de înscriere,în original,eliberată
de unitatea de învățământ gimnazial;
6)Copie de pe foaia matricolă V-VIII sau
adeverință din care să reiasă mediile la
religie,purtare și media generală pentru
clasele V-VIII;
7)Recomandarea Preotului Paroh;

Specializări:
TEOLOGIE PASTORALĂ – 24 LOCURI
PATRIMONIU CULTURAL – 24 LOCURI

ADMITEREA SE VA DESFĂȘURA DUPĂ URMĂTORUL CALENDAR:
24-25 MAI – ÎNSCRIEREA LA SECRETARIATUL ȘCOLII NOASTRE
26-28 MAI – DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI
31 MAI 2021 – COMUNICAREA REZULTATELOR

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE RELIGIE PENTRU AMBELE SPECIALIZĂRI PROBA SCRISĂ 1.Dumnezeu se descoperă oamenilor;
Sf. Scriptură și Sf. Tradiție;
2.Crearea lumii;
3.Hristos,Lumina lumii:Vindecarea
orbului din naștere;
4.Rugăciunea în viață creștinului;
5.Sfânta Liturghie-Întâlnirea cu Hristos
6.Legea cea nouă – Fericirile;
7.Crezul – sinteza învățăturii de credință
8.Pilda semănătorului – primire și
împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;
9.Biserica,locaș de închinare;
10.Răbdarea și încrederea în Dumnezeu –
Dreptul Iov
;

Bibliografie:

Sf. Scriptură;
-Mica Biblie
-Învățătura de Credință Ortodoxă
-Manualele de religie clasele VII – VII
I

Proba Practică

-Patrimoniu Cultural – testarea aptitudinilor în perceperea formelor,
desen după natură;
-Teologie Ortodoxă – verificarea dicției,verificarea aptitudinilor
muzicale;